Toyota Alloy Wheels

Toyota Avensis

5 Spoke 16" x 6.5"

Toyota Celica

5 Spoke 16" x 6.5"

Toyota Landcruiser

5 Spoke 18" x 8"

Toyota Landcruiser Amazon

5 Stud 16" x 8"

Toyota Landcruiser Colorado

3-Spoke 16" x 7"

Toyota Landcruiser Colorado

5-Spoke 16" x 7"

Toyota Landcruiser LC

6-Spoke 17" x 8"

Toyota Landcruiser VX

VX Dish (Shoulder Seat Nuts) 16" x 8"

Toyota MR2

5 spoke 15" Rears 15" x 6.5"

Toyota MR2 02-on

5 Spoke 15" Front 16" Rears 16" x 1"

Toyota Rav 4

5 Spoke 16" x 7"

Toyota Rav 4

5 Spoke 18" x 7"

Toyota Rav 4

5 Spoke 16" x 7"

Toyota Rav 4

5 Spoke 18" x 7.5"

Toyota Rav 4

5 twin Spoke 16" x 7"

Toyota Rav 4

Swirls 16" x 7"