Mitsubishi Alloy Wheels

Mitsubishi Shogun

6 Spoke Silver 18" x 8.5"

Mitsubishi Shogun

Sport 18" x 8.5"